Hanke

Luodaan yhdessä Hengaamo – kylämäinen yhteisö lapsille ja heidän perheilleen.

Hengaa täällä - hanke

Hengaamon taustalla on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama kolmivuotinen Hengaa täällä -hanke Tampereen Keskustorin alueella. Hanke on kohdennettu 7–13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Tarkoituksena on kehittää aluetta helposti lähestyttäväksi, käytettävämmäksi ja turvallisemmaksi.

Hankkeessa Keskustorille luodaan Hengaamo: osallistava, kylämäinen yhteisö, joka tarjoaa lapsille ja perheille yhteistä tekemistä. Hengaamo tuo kohtaamisen, oppimisen ja elämän suunnan pohtimisen paikkoja. Toiminta tapahtuu torialueen lisäksi lastenkulttuurikeskus Rullan, kulttuuritalo Laikun, Tampereen Teatterin ja Vanhan Kirkon tiloissa. Kaikki Hengaamon toiminta on maksutonta.

Hengaamo on hankekumppanien yhdessä tuottama palvelutuotekonsepti, joka keskittyy lasten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja elämäntaitojen kasvattamiseen. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kautta perheiden on mahdollista löytää arkeen konkreettista tarkoitusta, iloa ja toivoa, elämäntilanteesta riippumatta. Se on myös paikka, jossa perheitä voi palvella monenlaisissa tehtävissä vapaaehtoistoimijana. 

Hankkeessa yhteistyökumppanit toimivat yhdessä perheiden parhaaksi, kukin perustehtävänsä ja ammatillisuutensa ytimessä: taiteentekemisen, teatterin maailman, terveyskasvatuksen,  sosiaalityön sekä lapsi- ja perhetyön. Yhteistä on lapsille ja perheille mahdollistettu yhteinen aika, kohtaamisen kokemus ilman kuluttamisen pakkoa.

Hankkeen vastuuorganisaatio on Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö. Hankkeen aloitusvaiheessa yhteistyökumppaneina toimivat Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha, Tampereen Teatteri, Tampereen ev. lut. seurakunnat sekä Tampereen kaupungilta Kulttuuritalo Laikku ja Lasten kulttuurikeskus Rulla. Haluamme kutsua mukaan lisää kumppaneita: yrityksiä, järjestöjä ja seurakuntia.

Laikunlava
Kävelijä_B
Raatihuone

Yhteistyökumppaniksi Hengaamolle?

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö on luotettava ja osaava hyväntekemisen palvelujen tuottaja ja asiantuntijakumppani nyt myös Pirkanmaalla. Etsimme yhteistyökumppaneita, jotka tuntevat yhteiskuntavastuuta ja haluavat toimia konkreettisesti Tampereen kaupunkikeskustan kehittämistyössä palvellen hankkeemme kohderyhmää.

Hankekumppanuus tai yhteistyö ei kuitenkaan edellytä yritykseltä tai organisaatiolta tiettyä toimialaa tai sijaintia — räätälöity yhteistyö mahdollistuu juuri teille sopivalla laajuudella tai sisällöllä. Emme myöskään peittele sitä, että haemme pitkäaikaisia hyvän tekemisen kumppaneita saamaan aikaan vaikuttavaa hyvää eri puolilla Suomea.

Vaikuttava hyväntekemisen konsepti

Toimintatapamme on uniikki yhdistelmä ihmiskeskeistä, arvolähtöistä, tarkoituksellista ja  lean-johtamisen menetelmin toteutettavaa kehitystyötä. Nämä eväät pitävät asiakkaan äänen keskiössä ja jatkuvan kehittämisen toimintatapana arjen asennoitumisessa ja toiminnassa.

Tampereen Keskustorille sijoittuvalla Hengaa täällä -hankkeella kehitämme Hengaamoa, modulaarista palvelutuotekonseptia. Hengaamossa yhdistyy Keskustorin alueella toimivien eri organisaatioiden ydintehtävää hankkeen kohderyhmän, 7—13-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä, parhaaksi.

Lisätietoja hankkeesta ja yhteistyön mahdollisuuksista osoitteesta info@hengaamo.fi tai 044 7052 035/ Projektipäällikkö Ruut Lumijärvi.

hengaamo_logoneliö_sininen_rgb