Kolmisenkymmentä vanhempaa kokoontui Pirkanmaan hyvinvointialueen perhepalveluiden ja Hengaamon järjestämään vanhempainiltaan Tampereen Teatterin kauniissa tiloissa. Illassa vanhemmille oli tarjolla infoluentoja ja he saivat myös itse osallistua keskusteluun liittyen alakouluikäisten lasten sosiaalisenmedian ja älylaitteiden käyttöön. Paikalle oli saapunut ilahduttavan aktiivisesti keskusteleva joukko. Vanhemmat jakoivat innokkaasti kokemuksiaan omien lasten älylaitteiden käytöstä ja saivat käytännön vinkkejä niiden käytön valvomiseen ja tarvittaessa rajoittamiseen. Osa jakoi myös henkilökohtaisia kokemuksiaan somen koukuttavuudesta.

Illan teemoina oli muun muassa älylaitteiden ja sosiaalisen median vaikuttavuus hyvinvointiin, kuten runsaan somen käytön vaikutus vähäiseen unen määrään sekä unen laadun huonontuminen. Esillä oli lisäksi sosiaalisen median aiheuttamat alemmuuden ja kateuden tuntemukset sekä vaikutus mielenterveyteen. Yli kahden tunnin päivittäisen somen käytön on todettu, erityisesti tytöillä, liittyvän masennusoireisiin ja itsetuhoisuuteen. Suojautumiskeinoina sosiaalisen median haittavaikutuksilta tuotiin esiin vanhempien tietoisuus ja lastensa älylaitteiden käytön valvonta. Älylaitteiden ja sosiaalisen median negatiivisia vaikutuksia vastaan voi lisäksi suojautua käyttöaikaa rajaamalla ja tapaamalla ystäviä kasvokkain. Hyvinä suojautumiskeinoina todettiin myös harrastukset kuten urheilu tai lukeminen, tai vaikkapa kotitehtäviin keskittyminen. 

Kiitos kaikille mukana olleille. Hengaamon ja Pirhan vanhempainiltoja on tarkoitus jatkaa, seuraa ilmoittelua nettisivuillamme!

Tiia